Opleidingsoverzicht

Opleidingsoverzicht

De opleiding directiechauffeur bestaat uit twee delen. Een theoretisch deel en een praktijkopleiding. De praktijkopleiding duurt vier dagen, met op vrijdag aansluitend het CCV D1 praktijk examen. U bent dus van maandag t/m vrijdag aan de praktijkopleiding bezig. Vooraf aan de opleidingsweek kunt u thuis de theorie via e-learning leren. De theorie is duidelijk en overzichtelijk opgezet. Natuurlijk staat het DCOI u altijd met raad en daad bij.

Het is echter niet verplicht eerst de theorie te doen. U kunt ook eerst de praktijk doen en aansluitend de theorie. U dient dan wel binnen zes maanden nadat u bent geslaagd voor één van de examens het andere deel te halen.

Theorie examen

U krijgt tijdens uw theorie examen 40 vragen van verschillende categorieën en dient er minimaal 32 van goed te beantwoorden.


Praktijk examen

Het praktijk examen duurt een uur en wordt afgenomen bij het CBR te Leusden. Vooraf aan de rijproef heeft u een kort gesprek met de examinator, waarna u de auto mag voorrijden en uw examen begint. De examinator zal zich tijdens het examen opstellen als VIP en u opdrachten geven. Hij zit rechts achterin de auto. Uw instructeur rijdt tijdens het examen met u mee en zit naast u in de auto. Na afloop van het praktijk examen bespreekt de examinator de rit met u en krijgt u de uitslag.

Theorie

Via e-learning voor directiechauffeur CCV-D1:

 • Beveiliging
 • Verkeersveiligheid
 • Verkeersregels
 • Topografie
 • Sociale vaardigheden voor de directiechauffeur

 Praktijk

Verkeersveiligheid- en voertuigbeheersing

 • Zit- en stuurhouding
 • Spiegelafstelling
 • Passieve- en actieve veiligheidsmiddelen
 • Stuur-, rem- en schakeltechnieken (met de automaat)
 • Kijktechniek
 • Optimale gas- ondersteuning in bochten
 • Rijden van ideale lijnen
 • Taal van de weg
 • Verkeersinzichtelijk en anticiperend handelen
 • Multitasking
 • Defensief- en offensief tolerante rijgedrag
 • Verkeersveiligheid en rijcomfort
 • Topografie en verkeerswetgeving
 • Preventieve beveiligingsrijtechnieken
 • Keertechnieken

Bijzondere voertuigbeheersing  op het trainingscentrum

 • Perfectionering stuurtechnieken
 • Doel remmen
 • Rem- en uitwijktechnieken (nat en glad wegdek
 • Onder- en overstuur

Topografische kennis

 • Kennis van het Nederlandse wegennet
 • Uitwerken van routes via Google MAPS e.d.
 • Kaartlezen
 • Routevoorbereiding
 • Omgaan met route navigatieapparatuur
 • Internationale topografische kennis

Beroepshouding

 • Communicatieve vaardigheden
 • Omgangsvormen en etiquette met uw VIP
 • (Re)presentatie
 • Etiquette (algemeen gebruik)
 • Discretie en geheimhouding

Security

 • Kennis van persoonlijke veiligheidsrisico’s
 • Beveiliging – rijtechnieken
 • Stressbestendigheid en improvisatievermogen
 • Persoonsbegeleiding

Tijden training

Maandag       08.00 – 16.00 uur
Dinsdag         08.00 – 16.00 uur
Woensdag     08.00 – 20.00 uur (inclusief diner)
Donderdag    08.00 – 16.00 uur

Maximaal aantal deelnemers: 2 per docent.