Internationaal directiechauffeur

Mocht u veel in het buitenland rijden en alles willen weten over het rijden in de omringende landen, dan biedt DCOI u de mogelijkheid de opleiding uit te breiden met twee extra trainingsdagen en trainen wij u verder in het buitenland. Tijdens de opleidingsweek voor het CCV-D1 certificaat rijdt u in steden als Oberhausen of Brussel. Tijdens de trainingsdagen voor de aanvullende Internationale opleiding breiden wij dit verder uit met steden, zoals Düsseldorf, Antwerpen of Parijs. Na deze opleiding ontvangt u, bij goed gevolg, een certificaat

Tijdens deze tweedaagse opleiding zal aandacht worden besteed aan de volgende onderwerpen:

Instructie onderdelen

 • Werkwijze hoe te handelen bij incidenten in het buitenland
 • Multitasking
 • Inhaaltechniek verschillende soorten wegen
 • Bochten- en rijtechnieken heuvelachtige gebieden
 • Procedure rijden autosnelwegen buitenland
 • Stadsvaardigheid en beslissingsvaardigheid grote steden zoals Brussel e.d.
 • Gebruik hulpmiddelen (navigatie/telefoon)
 • Vlotte keertechnieken
 • Preventieve veiligheidsaspecten en observatietechnieken
 • Kijktechnieken en gebruik van de “Taal van de Weg”
 • Verkeersinzicht en anticiperen
 • Samenspel met overige weggebruikers
 • Verkeersregels en toepassing daarvan in het buitenland

Duur

2 dagen

Registratie applicatiedagen

Indien gewenst kunnen  deze dagen meetellen voor de registratie van twee applicatiedagen.

    Europees parlement te Brussel

Opleiding International directiechauffeur