Internationaal Directiechauffeur

Aanvullende Internationale opleiding

Mocht u een internationale carrière ambiëren biedt het DCOI u de mogelijkheid de opleiding uit te breiden met een extra trainingsdagen en trainen wij u verder in het buitenland. Tijdens de opleidingsweek voor het CCV-D1 certificaat doet u al steden aan als Düsseldorf en Oberhausen. Tijdens de trainingsdagen voor de aanvullende Internationale opleiding breiden wij dit verder uit met steden, zoals Antwerpen, Brussel en Parijs. Na deze opleiding ontvangt u, bij goed gevolg, het certificaat Internationaal Directiechauffeur. Dit kan een waardevolle aanvulling zijn op het CCV- D1 certificaat en is na het behalen van het CCV-D1 te volgen.

Europees parlement te Brussel