Zorg voor een adreslijst van veilige locaties.

Noteer daarop de adressen en telefoonnummers van de politie en ziekenhuizen. Breng deze locaties in kaart en verken ze. U kunt via 112 een melding doen, maar wanneer u zelf de veilige plaats kunt bereiken is een groot voordeel. De hulpverlener kan dan voor u klaar staan.

< TERUG