Verkenning of observatie

Deze kan variëren van enkele dagen, weken tot enkele maanden. In deze fase kan de directiechauffeur een grote preventieve rol spelen.

< TERUG