Verkenning of observatie

Deze kan varieren van enkele weken tot enkele maanden.

In deze fase kan de directiechauffeur een grote preventieve rol spelen.

< TERUG