Opleiding Taxichauffeur Exclusive

Inhoud opleiding

De opleiding Taxichauffeur Exclusive bestaat uit een theorie module en twee praktijk trainingsdagen op de openbare weg. Tijdens deze trainingsdagen komen de volgende zaken aan bod;

 • Voertuigcontrole
 • Zit- en stuurhouding
 • Spiegelafstelling
 • Passieve- en actieve veiligheidsmiddelen
 • Stuur-, rem- en schakeltechnieken (met de automaat)
 • Taal van de weg
 • Verkeersinzichtelijk- en anticiperend handelen
 • Kijktechniek
 • Ideale lijn
 • Defensief- en offensief tolerante rijgedrag
 • Verkeersveiligheid en rijcomfort
 • Preventieve beveiligingsrijtechnieken

Speciale rijtechniek

In tegenstelling tot de standaard opleiding taxichauffeur wordt er tijdens de opleiding Taxichauffeur Exclusive  veel aandacht besteed aan de rijtechniek waardoor u zich zal onderscheiden en een veilige, prettige, vlotte en comfortabele rijtechniek zal aanleren. Iets wat in de zakelijke markt van groot belang is omdat u in veel gevallen met zakelijke klanten rijdt die tijdens de rit op de achterbank rustig willen kunnen werken. Duur praktijktraining: 2 dagen.

Theorie-examen

Voor het behalen van de theorie moet een examen worden afgelegd. Om je de theorie eigen te maken bieden wij je een e-learning module die je rustig thuis in je eigen omgeving kunt leren. E-learning bestaat voor 50% uit regels die betrekking hebben op het rijden met de taxi. Het tweede deel bestaat uit de verkeersregels. In de modules zijn proefexamen opgenomen zodat je examens kunt oefenen.

Examenvorm: 40 meerkeuzevragen
Slagingsnorm:  je moet 32 van de 40 vragen goed hebben beantwoord
Duur:  60 minuten

Beheersing Nederlandse Taal

Het is belangrijk dat een taxichauffeur de Nederlandse taal goed beheerst. Om die reden worden de theorie examens alleen in het Nederlands afgenomen.

Praktijk-examen CCV taxipas (volledig)

Het praktijk examen bestaat uit een 3-delige praktijk- rit.

 • Je moet zonder hulpmiddelen naar een adres toe kunnen rijden (Dit adres krijg je voor het examen)
 • Je moet met behulp van een navigatiemiddel naar een onbekend adres rijden
 • Je moet op aanwijzingen van de examinator een route rijden

Duur:  het praktijkexamen duurt 85 minuten

Je wordt getest op de volgende onderdelen:

 • Klantgerichtheid.
 • Kennis van het voertuig
 • Handelen bij ongelukken en ongevallen
 • Wet- en regelgeving
 • Rijvaardigheid en stratenkennis
 • Kennis en toepassing van de taxi tariefstructuur
 • Milieuvriendelijk rijden
 • Defensieve en Sociale rijstijl

Als je bent geslaagd voor één van de examens moet je binnen 12 maanden ook het andere deel behalen.

Taxipas (chauffeurskaart) aanvraag via KIWA

Nadat je bent geslaagd voor de theorie en de praktijk bij het CBR/CCV, kan je de taxipas aanvragen bij KIWA.

Bij de opleidingskosten zijn inbegrepen:

 • Inschrijving Online leeromgeving voor het volgen van de theorie modules
 • Eenmalig praktijk examen
 • Eenmalig theorie examen
 • Gebruik instructievoertuig met een extra ongevallen inzittende verzekering
 • Lunch, koffie/ thee/ frisdrank
 • Taxichauffeur Exclusive pas
 • Certificaat van deelname opleiding, afgegeven door DCOI

Terug naar vorige pagina