Specialistische Rijopleidingen

Bij de driedaagse Specialistische rijopleiding Internationaal Directiechauffeur wordt u geleerd, in het buitenland met grote besluitvaardigheid aan het verkeer deel te nemen en zo mogelijk bedreigende situaties op juiste wijze te interpreteren en daar op adequate wijze naar te handelen. Binnen deze opleiding wordt extra aandacht besteed aan de verkeersregels in het buitenland en de gebruiken en mentaliteit in het buitenlandse verkeer. Ook veel aandacht voor de beveiliging en rijtechnieken. Daarbij wordt de deelnemer in Duitsland getraind in het omgaan met het rijden op hogere snelheden en de daarbij behorende inhaaltechnieken. Daarnaast rijden we in drukke steden zoals Brussel. Verder wordt er in ruime mate aandacht besteed aan een gedegen rit- voorbereiding en routebeveiligingsplannen.

Instructie onderdelen

 • Opstellen van een routeveiligheidsplan
 • Werkwijze hoe te handelen bij incidenten
 • Multitasking
 • Inhaaltechniek enkelbaan wegen
 • Bochtentechniek
 • Procedure rijden autosnelwegen
 • Rijden op hoge snelheden
 • Stadsvaardigheid en beslissingsvaardigheid
 • Gebruik hulpmiddelen (navigatie/telefoon)
 • Keertechnieken
 • Preventieve veiligheidsaspecten en observatietechnieken
 • Kijktechnieken en gebruik van de “Taal van de Weg”
 • Verkeersinzicht en anticiperen
 • Samenspel met overige weggebruikers
 • Sociale vaardigheden

Doel van de opleiding

 • Het goed voorbereiden van een rit-opdracht en tijdens de uitvoering meerdere opdrachten gelijktijdig op zelfstandige en assertieve wijze kunnen uitvoeren.
 • Snel kunnen schakelen als de situatie daartoe aanleiding geeft (multitasking).
 • Het rijden met grote stadsvaardigheid
 • Het rijden op hoge snelheden
 • Doeltreffend omgaan met allerlei onverwachte situaties.
 • Het onopvallend maar actief toepassen van beveiligingstechnieken in het dagelijkse verkeer.

Duur en trainingslocatie Specialistisch rijopleiding

Duur training – 3  dagen.  Locatie – start training; Amalialaan 126, 3743 KJ, Baarn.

Toelatingseisen

Certificaat CCV-D1.

Certificaat

U ontvangt een pas Internationaal Directiechauffeur en een certificaat van deelname.

Specialistische Rijopleiding ‘Grote Eifelroute of Osningroute’ Duitsland

Het is ook mogelijk twee trainingsdagen te volgen in Duitsland waarbij u op de prachtige Grote Eifelroute traint of de Osingroute. De training is inclusief ontbijt, lunch, diner en hotelovernachting.

Deze dagen kunnen meetellen voor de registratie van uw applicatiedagen.

Meer weten? Vul dan het contactformulier in.