Opleiding taxichauffeur

Inhoud opleiding

De opleiding taxichauffeur bestaat uit een theorie module en rijden op de openbare weg. Tijdens de praktijk trainingsuren, op de openbare weg, komen de volgende zaken aan bod;

 • Voertuigcontrole
 • Zit- en stuurhouding
 • Spiegelafstelling
 • Kijktechniek
 • Stuur-, rem- en schakeltechnieken (met de automaat)
 • Taal van de weg
 • Verkeersinzichtelijk- en anticiperend handelen
 • Ideale lijn
 • Verkeersveiligheid en rijcomfort

Speciale rijtechniek

Tijdens deze opleiding wordt extra aandacht besteed aan de rijtechniek om je een veilige, prettige, vlotte en comfortabele rijtechniek aan te leren.

Duur praktijktraining

08.00 – 16.00 uur

Theorie-examen

Voor het behalen van de theorie moet een examen worden afgelegd. Om je de theorie eigen te maken bieden wij je duidelijke theorieboeken aan zodat je de theorie rustig thuis in je eigen omgeving kunt leren. De theorie bestaat voor 50% uit regels die betrekking hebben op het rijden met de taxi. Het tweede deel bestaat uit de verkeersregels. In de modules zijn proefexamen opgenomen zodat je examens kunt oefenen.

Examenvorm: 40 meerkeuzevragen
Slagingsnorm:  je moet 32 van de 40 vragen goed hebben beantwoord
Duur:  60 minuten

Beheersing Nederlandse Taal

Het is belangrijk dat een taxichauffeur de Nederlandse taal goed beheerst. Om die reden worden de theorie examens alleen in het Nederlands afgenomen.

Praktijk-examen CCV taxipas (volledig)

Het praktijk examen bestaat uit een 3-delige praktijk- rit.

 • Je moet zonder hulpmiddelen naar een adres toe kunnen rijden (Dit adres krijg je voor het examen)
 • Je moet met behulp van een navigatiemiddel naar een onbekend adres rijden
 • Je moet op aanwijzingen van de examinator een route rijden

Duur: het praktijkexamen duurt 85 minuten

Je wordt getest op de volgende onderdelen

 • Klantgerichtheid
 • Kennis van het voertuig
 • Handelen bij ongelukken en ongevallen
 • Wet- en regelgeving
 • Rijvaardigheid en stratenkennis
 • Kennis en toepassing van de taxi tariefstructuur
 • Milieuvriendelijk rijden
 • Defensieve en Sociale rijstijl

Om praktijk examen te mogen doen moet je voor het theoriegedeelte zijn geslaagd. De examens moeten door de opleider worden aangevraagd.

Taxipas (chauffeurskaart) aanvraag via KIWA

Nadat je bent geslaagd voor de theorie en de praktijk bij het CBR/CCV, kan je de taxipas aanvragen bij KIWA.

Bij de opleidingskosten zijn inbegrepen:

 • Inschrijving Online leeromgeving voor het volgen van de theorie modules en een boek
 • Eenmalig praktijk examen
 • Eenmalig theorie examen
 • Gebruik instructievoertuig met een extra ongevallen inzittende verzekering
 • Lunch, koffie/ thee/ frisdrank
 • Certificaat taxichauffeur

Terug naar vorige pagina