Internationaal directiechauffeur

Mocht u een internationale carrière ambiëren biedt het DCOI u de mogelijkheid de opleiding uit te breiden met twee extra trainingsdagen en trainen wij u verder in het buitenland. Tijdens de opleidingsweek voor het CCV-D1 certificaat rijdt u in steden als Düsseldorf en Oberhausen. Tijdens de trainingsdagen voor de aanvullende Internationale opleiding breiden wij dit verder uit met steden, zoals Antwerpen, Brussel of Parijs. Na deze opleiding ontvangt u, bij goed gevolg, het certificaat Internationaal Directiechauffeur. Dit kan een waardevolle aanvulling zijn op het CCV- D1 certificaat en is na het behalen van het CCV-D1 te volgen.

Tijdens deze tweedaagse opleiding zal aandacht worden besteed aan de volgende onderwerpen:

Instructie onderdelen

 • Werkwijze hoe te handelen bij incidenten in het buitenland
 • Multitasking
 • Inhaaltechniek verschillende soorten wegen
 • Bochten- en rijtechnieken heuvelachtige gebieden
 • Procedure rijden autosnelwegen buitenland
 • Stadsvaardigheid en beslissingsvaardigheid grote steden zoals Brussel e.d.
 • Gebruik hulpmiddelen (navigatie/telefoon)
 • Vlotte keertechnieken
 • Preventieve veiligheidsaspecten en observatietechnieken
 • Kijktechnieken en gebruik van de “Taal van de Weg”
 • Verkeersinzicht en anticiperen
 • Samenspel met overige weggebruikers
 • Verkeersregels en toepassing daarvan in het buitenland

Duur

2 dagen

Registratie applicatiedagen

Indien gewenst kunnen  deze dagen meetellen voor de registratie van twee applicatiedagen.

    Europees parlement te Brussel

Opleiding International directiechauffeur