Exameneisen CBR/CCV

Examens CCV-D1 en D2 afgenomen door het CBR

Ondanks dat boze tongen beweerden dat het CBR/CCV zou stoppen met het afnemen van de theorie- en praktijkexamens voor de opleiding directiechauffeur CCV- D1 en D2, is inmiddels bekend gemaakt dat het CBR/CVV de examens ook in de toekomst blijft afnemen.

Het belang van de branche

Het CBR/CCV vindt de  waarde van de CCV-D1 en D2 certificaten van groot belang voor de branche, omdat het een garantie voor werkgevers is dat de gecertificeerde directiechauffeurs aan de hoge kwaliteitseisen voldoet.

Commissie van Deskundige

De kwaliteit van het vakdiploma wordt gegarandeerd door de Commissie van Deskundige. Deze commissie houdt toezicht op de kwaliteit van de opleiders en de examens.

Het CvD is samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende disciplines:

  • Twee afgevaardigden van het CCV
  • Eén afgevaardigde namens werkgevers (organisatie)
  • Twee afgevaardigden namens opleidingsinstituten
  • Twee afgevaardigden namens cliënten
  • Eén afgevaardigde namens de automobielbranche

Wilt u meer weten over het theorie en praktijk examen, klik dan op de onderstaande links.

Theorie examen        Praktijk examen