Klachtenprocedure

Indien u klachten heeft over de opleiding die u heeft gevolgd horen we dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen wij uw klacht zo snel mogelijk oplossen. Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier;

 • Dien uw klacht mondeling in door dit te melden bij uw docent of ons secretariaat.
 • Indien er geen mondelinge overeenstemming wordt bereikt, dan kunt u uw klacht binnen twee weken schriftelijk indienen. Door een mail te sturen naar e-mail adres info@dcoi.nl of stuur uw klacht naar DCOI – Driving Company B.V, Amalialaan 126, 3743 KJ, Baarn.
 • De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van uw standpunt en kan nooit anoniem ingediend worden.
 • Binnen vijf werkdagen ontvangt u bericht van ontvangst van uw klacht.
 • Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.
 • Alle klachten worden geregistreerd en worden tot 1 jaar bewaard nadat de klacht is afgehandeld.
 • Klachten worden binnen 4 weken afgehandeld. Mocht de behandeling van de klacht een langere termijn eisen, kan de afhandelingstermijn worden aangepast tot uiterlijk 8 weken.
 • Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord kunt u hierover reclameren bij de heer Rob van Gaal, Kemp Rijopleidingen te Lelystad.
 • Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen van alle betrokkenen van partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  Alle geschillen waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, kunnen mede worden getoetst door de bevoegde rechter in Zeist.
 • DCOI- Driving Company B.V. zal uitspraken gedaan door de heer Rob van Gaal van Kemp Rijopleidingen of een bevoegde rechter respecteren en naleven.
 • Uitspraken zijn bindend en zullen snel en adequaat door DCOI worden afgehandeld.