Klachtenprocedure

Indien u klachten heeft over de opleiding die u heeft gevolgd horen we dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen wij uw klacht zo snel mogelijk oplossen. Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier;

  • Dien uw klacht mondeling in door dit te melden bij uw docent of ons secretariaat.
  • Indien er geen mondelinge overeenstemming wordt bereikt, dan kunt u uw klacht binnen twee weken schriftelijk indienen. Door een mail te sturen naar e-mail adres info@dcoi.nl of stuur uw klacht naar DCOI – Driving Company B.V, Amersfoortseweg 10, 3705 GJ, Zeist.
  • De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van uw standpunt en kan nooit anoniem ingediend worden.
  • Binnen twee weken ontvangt u schriftelijk een antwoord.
  • Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord kunt u hierover reclameren bij de stichting geschillencommissie voor consumentenzaken.
  • Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen van alle betrokkenen van partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
    Alle geschillen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, kunnen mede worden getoetst door de bevoegde rechter in Zeist.