Brief CBR

Onderwerp: Doorstart theorie- en praktijkexamens Directiechauffeur

Beste opleider,

Het CBR blijft ook na 1 januari 2021 theorie- en praktijkexamens afnemen voor het certificaat van directiechauffeur. Dit is besloten in overleg met opleiders, College van Deskundigen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit besluit is genomen nadat de branche nadrukkelijk de wens heeft geuit om de examens te behouden, aangezien de certificaten CCV-D1 en CCV-D2 van grote waarde zijn voor de branche.

2019: onderzoek naar voortzetten examens

Eerder was besloten om de theorie- en praktijkexamens voor directiechauffeur per 1 januari 2020 te beëindigen.

In 2019 onderzocht het CBR samen met een werkgroep bestaande uit opleiders hoe het examen voor directiechauffeur kon blijven bestaan. De werkgroep keek kritisch naar de inhoud van het programma, de inhoud van het examen en de certificering van opleiders om de kwaliteit te blijven garanderen. Ook werden meerdere gesprekken gevoerd met het ministerie en een andere uitvoerende instantie.

Ondanks alle inspanningen werd geen overeenstemming bereikt over het onafhankelijk examineren en het behouden van de vrijstelling voor de chauffeurspas Taxi. Daarom bleef het CBR ook in 2020 de examens afnemen.

2020: verzoek opleiders
In mei 2020 is er vanuit de opleiders voor directiechauffeur een onderbouwd verzoek gekomen voor het heroverwegen van de beslissing om te stoppen met het afnemen van de theorie- en praktijkexamens directiechauffeur.

Het CBR keek vervolgens nogmaals naar de uitkomst van het onderzoek, de gesprekken met het ministerie en het verzoek. De signalen vanuit de branche, waaronder de waarde die de certificaten CCV-D1 en CCV-D2 hebben in het werkveld, zijn van grote invloed geweest voor het CBR om te beslissen om toch door te gaan met het afnemen van de examens. Immers, kandidaten die een CCV-certificaat hebben worden door de sector als een professionele directiechauffeur gewaardeerd.

Hoe nu verder?
Belangrijk is dat kandidaten met een CCV-certificaat deze waardering als professionele directiechauffeur blijven behouden. Daarom worden de volgende verbeteringen doorgevoerd:

  • Kandidaten die de opleiding Directiechauffeur CCV-D1 en CCV-D2 volgen en het examen willen aanvragen, kunnen alleen een examen reserveren via CCV-gecertificeerde opleiders. De huidige aanvraagprocedure zal worden aangepast en in het vervolg lopen aanvragen via onze afdeling Certificering & Toezicht.
  • De toetsmatrijzen voor de theorie- en praktijkexamens worden geëvalueerd. Dit doet het CBR iedere twee jaar. Er zal worden gekeken naar mogelijkheden om het product door te ontwikkelen en de toetsmatrijzen zullen hier dan op worden aangepast. Dit gebeurt in overleg met de gecertificeerde opleiders.
  • De kaders voor de nascholing, de applicatiedagen, zullen worden herijkt. Zo kan binnen de trainingen meer flexibiliteit in onderwerpen worden geboden.

Zowel het onafhankelijke examineren blijft plaatsvinden door CBR examinatoren en de geslaagde kandidaten kunnen aanspraak blijven maken op de chauffeurspas Taxi.

Het uitgangspunt bij het verbeteren van de theorie- en praktijkexamens is dat de meerwaarde van de CCV-certificaten voor de branche kan worden gegarandeerd.

Mocht een opleider niet (langer) gecertificeerd willen zijn, dan kan deze opleider geen gebruik maken van de bestaande producten.

De doorstart van de examens directiechauffeur wordt door het CBR gecommuniceerd naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Tot slot
Samen met u werken wij aan een kwalitatief hoog niveau voor het examen van directiechauffeur. Heeft u ideeën voor de invulling van de theorie- en/of praktijkexamens? Deze kunt u met ons delen via katja.van.den.beld@cbr.nl

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op met Jaap Kroon of ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Katja van den Beld

Senior productmanager CCV