Specialistische opleiding Internationaal Directiechauffeur

Bij de opleiding Specialistische Opleiding Internationaal Directiechauffeur wordt u geleerd, in het buitenland met grote besluitvaardigheid aan het verkeer deel te nemen en zo mogelijk bedreigende situaties op juiste wijze te interpreteren en daar op adequate wijze naar te handelen. Binnen deze opleiding wordt extra aandacht besteed aan de verkeersregels, de gebruiken en mentaliteit in het buitenlandse verkeer. Ook veel aandacht voor de beveiliging en rijtechnieken. Daarbij wordt de deelnemer in Duitsland getraind in het omgaan met het rijden op hogere snelheden op provinciale wegen en de daarbij behorende inhaaltechnieken. Ook wordt er in ruime mate aandacht besteed aan een gedegen rit- voorbereiding en routebeveiligingsplannen. Verder trainen wij in drukke steden zoals Brussel (Europees Parlement) waar een grote stads(rij)vaardigheid- en beslissingsvaardigheid van belang is.

Meer info