CCV-certificering blijft zoals het is!


De CCV-certificering wordt branche breed gedragen en is dé standaard voor de directiechauffeursopleidingen. 

De examinering zal met ingang van 1 januari 2020 een andere vorm krijgen. De CCV heeft door de enorme vraag naar wettelijk vereiste examens onvoldoende capaciteit om de CCV D1- en D2-examens te blijven afnemen en werkt samen met de erkende opleiders aan een oplossing waarbij de onafhankelijke examinering en de waarde van de CCV-certificaten in stand en gegarandeerd zullen blijven.

Momenteel is één opleider (Bruseco) druk doende de markt te bestoken en de indruk te wekken dat de CCV certificering ophoudt te bestaan. Het moge duidelijk zijn dat deze partij dit uitsluitend doet om zichzelf hiermee te bevoordelen. De onderstaande opleiders trekken samen op met de CCV om de CCV-certificering toekomstbestendig te houden en hebben de CCV verzocht maatregelen te nemen tegen deze opleider.  

• Secu Drive Training B.V. 

• PVO VESEC 

• Fufolia

• Cotrae

• Driving Company B.V. – DCOI

• Cortex B.V. 

• PDS Professional Driving Solutions B.V.