Directiechauffeur, een prachtig vak

Steeds vaker krijgen wij de vraag of het vak van directiechauffeur nou eigenlijk wel leuk is. Of dat echt zo is moet u natuurlijk zelf bepalen, maar ik snap dat het niet altijd even gemakkelijk is om in te schatten voor u als het een compleet nieuwe wereld voor u is. Ik zal een korte uitleg geven van hetgeen er van u wordt verwacht.

In de eerste plaats is het van belang dat u zich als directiechauffeur zeer discreet opstelt. Logisch ook, want u hoort en ziet waarschijnlijk veel en er wordt van u verwacht dat u deze informatie voor uzelf houdt.

Daarnaast zult u veilig, vlot en zeer comfortabel moeten rijden. Vooral slim rijden is van belang om uw VIP vlot van A naar B te vervoeren. Daarbij dient u ook nog oog te hebben voor invloeden van buitenaf die een bedreiging kunnen zijn voor de veiligheid van uw VIP.

Natuurlijk is een goede communicatie met uw VIP ook van belang. U dient gevoel te hebben voor de steeds weer wisselende situaties en een servicegerichte instelling te bezitten..

Kortom, of het een vak voor u geschikt is heeft alles te maken met uw eigen instelling. Bent u dienstbaar, bezit u een goede rijvaardigheid en bent u discreet, dan is het zeker de moeite waard eens in gesprek te gaan met het DCOI. Natuurlijk kunt u ook kiezen voor een introductie dag (dag vooropleiding). Deze dag geeft u een uitstekend beeld van het vak directiechauffeur, omdat alle belangrijke facetten uit het vak op deze dag aan bod komen. Veel plezier.

Matthieu Stam
Internationaal trainer